Påminner om fastighetsägarens ansvar i Uppsala kommun.

Ta bort sanden på våren

När våren kommer och det inte längre är risk för halka ska du så snabbt som möjligt ta bort gruset från gångytan utanför din fastighet. Du ska också ta hand om gruset och se till att det inte hamnar på kommunens ytor som till exempel gator och gräsmattor. Var noga med att inte sprida damm och smuts när du sopar upp grus. Det är inte bra för vår luftmiljö. Om du vattnar gruset innan du börjar sopa så binds dammet och sprids inte i luften.

Om du inte skottar eller sandar kan du få böta

Om du inte sandar eller skottar gångbanan eller annan yta som ska användas av gångtrafikanter riskerar du att: 

  • få böter enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814)
  • bli skadeståndsskyldig om någon skadar sig.

Detsamma gäller om du inte sopar bort sanden när vintersäsongen är slut.

Läs mer på uppsala.se

 

Har du synpunkter på hur vår vägförening sköts, eller har du kritik eller önskemål som du vill framföra?

Dessa skickar du via e-post, telefon eller brev.

Tyvärr har vi ingen möjlighet att bevaka sociala medier såsom Facebook, Twitter m.fl.

Grönytorna omfattar minst 140.000 m2, dessutom underhålls och töms ett antal hundlatrin- och sopkärl.
Björklinge Vägförening = Björklinge G:a 1
Tillhörighet framgår, normalt, i lagfartsbevis.

Inlejda entreprenörer tar ej direktiv av enskilda medlemmar, så vänligen sluta ringa direkt till dessa.

Vägföreningen riskerar att få betala för detta otyg.

Har ens fordon stått hindrande för snöröjningen får man antingen skotta bort det själv alternativt invänta nästa snöröjning.

Information om förslag till ny bidragsmodell för vägföreningar som innehar nettokostnadsbidrag.

Yttrande över utredning om övertagande av huvudmannaskap i vägföreningar. 

Information om ny bidragsmodell.pdf Yttrande.pdf