Har du synpunkter på hur vår vägförening sköts, eller har du kritik eller önskemål som du vill framföra?

Dessa skickar du via e-post, telefon eller brev.

Tyvärr har vi ingen möjlighet att bevaka sociala medier såsom Facebook, Twitter m.fl.

Inlejda entreprenörer tar ej direktiv av enskilda medlemmar, så vänligen sluta ringa direkt till dessa.

Vägföreningen riskerar att få betala för detta otyg.

Har ens fordon stått hindrande för snöröjningen får man antingen skotta bort det själv alternativt invänta nästa snöröjning.

Grönytorna omfattar minst 140.000 m2, dessutom underhålls och töms ett antal hundlatrin- och sopkärl.
Björklinge Vägförening = Björklinge G:a 1
Tillhörighet framgår, normalt, i lagfartsbevis.

Påminner om fastighetens ansvar för gångbanerenhållningen.
Sök gärna på 
www.uppsala.se för att se vad det innebär.

Medlemmar kan hämta sandningssand, hinkvis och för personligt bruk, vid Björkvallens parkering.

Information om förslag till ny bidragsmodell för vägföreningar som innehar nettokostnadsbidrag.

Yttrande över utredning om övertagande av huvudmannaskap i vägföreningar. 

Information om ny bidragsmodell.pdf Yttrande.pdf