Påminner om fastighetens ansvar för gångbanerenhållningen.
Sök gärna på 
www.uppsala.se för att se vad det innebär.

Medlemmar kan hämta sandningssand, hinkvis och för personligt bruk, vid Björkvallens parkering.