Du blir automatiskt medlem i Björklinge vägförening om din fastighet tillhör gemensamhetsanläggning "Uppsala Björklinge GA:1".
Medlemskapet ingår i er fastighet.