Vägföreningen debiterar registrerad lagfartsinnehavare vid stunden för debiteringstillfället.
Det är upp till inblandad parter att reglera årsavgiften till vägföreningen sinsemellan vid händelse av ägarbyte under året.

Debitering sker vanligtvis på hösten och avser innevarande år.
Ex. Debitering hösten 2010, avser medlemsavgift för året 2010-01-01 - 2010-12-31.