I den mån så kallade "potthål" uppstår vid infarten till centrum ifrån Lv 600 och även inne på parkeringen, är det kommunens sak att åtgärda det. Felrapportera gärna detta via epost eller kommunens app.

Vad gäller korsningen Ramsjö-, Nybyvägen, samt hela Ramsjövägen mot Upplands Energi så är det Trafikverkets ansvar.

Omskyltning, och ändring, av hastighetsbegränsningarna inom Björklinge är nu gjord genom kommunens försorg. I dagsläget har ca 15 fel upptäckts. Däribland 10 km/h på ett ställe vilket kommunen förnekar att dom satt upp vägmärket! Mycket märkligt!

Björklinge Vägförening har inget med kommunens fastighet vid centrum att göra. Och skall således inte åtgärda de tilltagande potthålen vid infarten ifrån Lv 600.
Har påtalats otaliga gånger utan åtgärd. 
Felrapportera gärna! Information om hur det enklast görs finns att söka här

Uppsala kommun anser sig vara klara med uppsättningen av vägmärken i samband med ändringarna av hastighetsbegränsningarna i Björklinge.
Man har inte ”lyckats” fullt ut utan det krävs åtgärder på ca tio ställen. När det sker återstår att se.

 

Uppdatering 2018-08-09:


 

Svar ifrån Uppsala kommun på förfrågan varför ändringen (sänkningen) av hastighetsgränserna drar ut på tiden!

”Arbetet har inte fortskridit som önskat och planerarna fick revideras. Under 2018 siktar kommunen på att få nya hastighetsbegränsningar i Uppsala. Några orter utanför Uppsala planeras för 2019. Bälinge och Björklinge ansågs omfattande, framförallt kring nya fundament, så det resonemanget sköts upp främst av den anledningen.

När det är dags för Björklinge ska vi på stadsbyggnadsförvaltningen i detalj sätta ett nytt förslag om nya hastigheter. Så har vi gjort i Uppsala och det fungerar väl. Antagligen kan det skickas till vägföreningen för en extra möjlighet att yttra sig.”


Se hur Björklinge berörs av detta.

 

Eftersom det återigen blir 50km/h på väg 600 genom hela samhället, kan man hoppas att övergångsställen återigen blir uppmärkta och skyltade för att skydda gångtrafikanter.

Hastighetsplan

För mer information se länk nedan.

http://bygg.uppsala.se/hallbarhet-miljo/hastigheter/

Inom kort kommer boende att få en informationsfolder om hur du som fastighetsägare är skyldig att säkerställa god sikt genom att bl.a klippa häcken.

Information finns även att ladda ner.

Klipp häcken

 

 

Vi vill uppmana folk om att man skall fråga alternativt meddela i akuta fall om man har behov att ställa upp containrar, lastflak, arbetsbodar, lägga upp jordhögar på "vägföreningens gator och vägar".

Detta är EJ tillåtet utan tillstånd, muntligt eller skriftligt, där "tillståndsinnehavaren" är 100% skyldig att skylta/varna/ på ett för trafiksäkerheten godtagbart sätt! Arbetet skall för övrigt ske skyndsamt!