Ordinare ledamöter

Anders Björkman (Sekreterare)
Peter Bäckström
Göran Jakobsson

 

Suppleanter

Bo Eriksson
Joacim Ahlinder
Tord Andersson

 

Revisorer

Revisor Jan Lilja, eller dennes ställföreträdare vid Focus Revision AB

 

Revisor suppleanter

Focus Revision AB
Vakant

 

Valberedning

Vakant