Normalt försöker Vägföreningen få detta avklarat innan Påsk. Men denna vinter har i många avseende varit besvärliga än vanligt. P.g.a. ovanligt kalla nätter har sandupptagningen påverkats, till smärre del finns även snö/is kvar i vägkanterna och försenats. Omedelbart efter Påsk skall vi få detta avklarat.

 

Grönytorna omfattar minst 140.000 m2, dessutom underhålls och töms ett antal hundlatrin- och sopkärl.
Björklinge Vägförening = Björklinge G:a 1
Tillhörighet framgår, normalt, i lagfartsbevis.

Det är brist på intresserade som kan delta i föreningsarbetet och styrelsen i Björklinge vägförening.

Vi söker nya intressenter som vill sätta sig in i hur allt fungerar, vad som reglerar arbetet, exempelvis vad förrättningen innebär och reglerar, hur finansieringen görs och allt runt detta och om intresse då finns, meddelar man sitt intresse till valberedningen eller styrelsen för att kunna bli invald på årsmötet.

Information om förslag till ny bidragsmodell för vägföreningar som innehar nettokostnadsbidrag.

Yttrande över utredning om övertagande av huvudmannaskap i vägföreningar. 

Information om ny bidragsmodell.pdf Yttrande.pdf