Förutom de som inte betalat alls finns det ett antal som år efter år betalar in till fel kontonummer till Vägföreningen. En god vana är att alltid betala till det konto som är angivet på fakturan. Det kommer att clearas vartefter och registreras som betalt.

Generellt gäller max 24 timmar på Vägföreningens gator och vägar om inte skyltning säger annorlunda, exempelvis Långsjögränd, Sjöviksvägen.

Överallt gäller naturligtvis Trafikförordningen https://lagen.nu/1998:1276

 

Vägföreningen får ej utfärda parkeringsanmärkningar.
Detta och speciellt påkallad övervakning sker igenom Uppsala Parkering http://www.uppsalaparkering.se dit man kan anmäla felparkerade fordon för åtgärd.

Vanligast förekommande förseelse torde vara "parkering i terräng" på kommunens grönområden vilket kan ge en parkeringsanmärkning omgående.

Felanmälan på, eller lämna synpunkter på, gatu- och trafikmiljö kan ske genom nedladdningsbar app (sök på Uppsala, upp kommer bl.a. Felanmälan Uppsala kommun) eller via denna länk:

https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/felanmalan/felanmal-trafik-och-utemiljo/

 

Som vid tidigare år finns även i år saltblandad sand att hämta hinkvis för eget bruk (sandning runt egen fastighet i enlighet med skyldigheter inom Uppsala kommun) vid återvinningen i Björklinge.

 

"Fastighetsägares skyldighet att snöröja och halkbekämpa gångbana.
Enligt beslut av Kommunfullmäktige ska fastighetsägare snöröja och halkbekämpa gångbanan som ligger i anslutning till fastigheten.

På mindre trafikerade gator inom villaområden kan hela gångbanan bli igenplogad av snö från körbanan. I detta fall tillåts snön ligga kvar på gångbanan. Istället ska fastighetsägaren sanda för gångtrafik på körbanan utanför snösträngen. Snö från fastigheter får inte läggas på gator eller parkmark."

 

 

Mer finns att läsa på...

www.uppsala.se

Uppdatering 2018-08-09:


 

Svar ifrån Uppsala kommun på förfrågan varför ändringen (sänkningen) av hastighetsgränserna drar ut på tiden!

”Arbetet har inte fortskridit som önskat och planerarna fick revideras. Under 2018 siktar kommunen på att få nya hastighetsbegränsningar i Uppsala. Några orter utanför Uppsala planeras för 2019. Bälinge och Björklinge ansågs omfattande, framförallt kring nya fundament, så det resonemanget sköts upp främst av den anledningen.

När det är dags för Björklinge ska vi på stadsbyggnadsförvaltningen i detalj sätta ett nytt förslag om nya hastigheter. Så har vi gjort i Uppsala och det fungerar väl. Antagligen kan det skickas till vägföreningen för en extra möjlighet att yttra sig.”


Se hur Björklinge berörs av detta.

 

Eftersom det återigen blir 50km/h på väg 600 genom hela samhället, kan man hoppas att övergångsställen återigen blir uppmärkta och skyltade för att skydda gångtrafikanter.

Hastighetsplan

För mer information se länk nedan.

http://bygg.uppsala.se/hallbarhet-miljo/hastigheter/