BJÖRKLINGE VÄGFÖRENING kallar till ordinarie sammanträde (årsmöte med stadgeenliga ärenden).
Tisdag 28/9 kl. 19:00 vid Furuliden, Björklinge.

Intresserade att delta i föreningsarbetet är särskilt välkomna.
Motioner till mötet skall skriftligen inkomna senast 26/9 under adress:
Box 61, 743 10 Björklinge.

P.g.a. rådande pandemi ser vi helst att man föranmäler sin närvaro via e-post alt. telefon enligt hemsida/Eniro.
Förutsätter att Folkhälsomyndighetens rekommendationer efterlevs.

Björklinge VF - Styrelsen

 

Information om förslag till ny bidragsmodell för vägföreningar som innehar nettokostnadsbidrag.

Yttrande över utredning om övertagande av huvudmannaskap i vägföreningar. 

Information om ny bidragsmodell.pdf Yttrande.pdf

 

Det är brist på intresserade som kan delta i föreningsarbetet och styrelsen i Björklinge vägförening.

Vi söker nya intressenter som vill sätta sig in i hur allt fungerar, vad som reglerar arbetet, exempelvis vad förrättningen innebär och reglerar, hur finansieringen görs och allt runt detta och om intresse då finns, meddelar man sitt intresse till valberedningen eller styrelsen för att kunna bli invald på årsmötet.

"När våren kommer och det inte längre är risk för halka ska du så snabbt som möjligt ta bort gruset från gångytan utanför din fastighet. Du ska också ta hand om gruset och se till att det inte hamnar på kommunens ytor som till exempel gator och gräsmattor. Var noga med att inte sprida damm och smuts när du sopar upp grus. Det är inte bra för vår luftmiljö. Om du vattnar gruset innan du börjar sopa så binds dammet och sprids inte i luften."


https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/fastighetsagares-ansvar-for-snoskottning-och-sandning/#skotta-och-sanda-utanfor-din-fastighet