I den mån så kallade "potthål" uppstår vid infarten till centrum ifrån Lv 600 och även inne på parkeringen, är det kommunens sak att åtgärda det. Felrapportera gärna detta via epost eller kommunens app.

Vad gäller korsningen Ramsjö-, Nybyvägen, samt hela Ramsjövägen mot Upplands Energi så är det Trafikverkets ansvar.

Omskyltning, och ändring, av hastighetsbegränsningarna inom Björklinge är nu gjord genom kommunens försorg. I dagsläget har ca 15 fel upptäckts. Däribland 10 km/h på ett ställe vilket kommunen förnekar att dom satt upp vägmärket! Mycket märkligt!

Generellt gäller max 24 timmar på Vägföreningens gator och vägar om inte skyltning säger annorlunda, exempelvis Långsjögränd, Sjöviksvägen.

Överallt gäller naturligtvis Trafikförordningen https://lagen.nu/1998:1276

 

Vägföreningen får ej utfärda parkeringsanmärkningar.
Detta och speciellt påkallad övervakning sker igenom Uppsala Parkering http://www.uppsalaparkering.se dit man kan anmäla felparkerade fordon för åtgärd.

Vanligast förekommande förseelse torde vara "parkering i terräng" på kommunens grönområden vilket kan ge en parkeringsanmärkning omgående.

Felanmälan på, eller lämna synpunkter på, gatu- och trafikmiljö kan ske genom nedladdningsbar app (sök på Uppsala, upp kommer bl.a. Felanmälan Uppsala kommun) eller via denna länk:

https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/felanmalan/felanmal-trafik-och-utemiljo/

 

Som vid tidigare år finns även i år saltblandad sand att hämta hinkvis för eget bruk (sandning runt egen fastighet i enlighet med skyldigheter inom Uppsala kommun) vid återvinningen i Björklinge.

 

"Fastighetsägares skyldighet att snöröja och halkbekämpa gångbana.
Enligt beslut av Kommunfullmäktige ska fastighetsägare snöröja och halkbekämpa gångbanan som ligger i anslutning till fastigheten.

På mindre trafikerade gator inom villaområden kan hela gångbanan bli igenplogad av snö från körbanan. I detta fall tillåts snön ligga kvar på gångbanan. Istället ska fastighetsägaren sanda för gångtrafik på körbanan utanför snösträngen. Snö från fastigheter får inte läggas på gator eller parkmark."

 

 

Mer finns att läsa på...

www.uppsala.se