Normalt försöker Vägföreningen få detta avklarat innan Påsk. Men denna vinter har i många avseende varit besvärliga än vanligt. P.g.a. ovanligt kalla nätter har sandupptagningen påverkats, till smärre del finns även snö/is kvar i vägkanterna och försenats. Omedelbart efter Påsk skall vi få detta avklarat.