Som vid tidigare år finns även i år saltblandad sand att hämta hinkvis för eget bruk (sandning runt egen fastighet i enlighet med skyldigheter inom Uppsala kommun) vid återvinningen i Björklinge.

 

"Fastighetsägares skyldighet att snöröja och halkbekämpa gångbana.
Enligt beslut av Kommunfullmäktige ska fastighetsägare snöröja och halkbekämpa gångbanan som ligger i anslutning till fastigheten.

På mindre trafikerade gator inom villaområden kan hela gångbanan bli igenplogad av snö från körbanan. I detta fall tillåts snön ligga kvar på gångbanan. Istället ska fastighetsägaren sanda för gångtrafik på körbanan utanför snösträngen. Snö från fastigheter får inte läggas på gator eller parkmark."

 

 

Mer finns att läsa på...

www.uppsala.se