BJÖRKLINGE VÄGFÖRENING kallar till ordinarie sammanträde (årsmöte med stadgeenliga ärenden).
Onsdag 24/9 kl. 18:00 vid Furuliden, Björklinge.

Intresserade att delta i föreningsarbetet är särskilt välkomna.
Se även vägföreningens hemsida www.bvf.nu
Motioner till mötet skall skriftligen inkomna senast 23/9 under adress:
Box 61, 743 10 Björklinge.

P.g.a. rådande pandemi ser vi helst att man föranmäler sin närvaro via e-post alt. telefon enligt hemsida/Eniro.
Förutsätter att Folkhälsomyndighetens rekommendationer efterlevs.

Björklinge VF - Styrelsen