BJÖRKLINGE VÄGFÖRENING kallar till ordinarie sammanträde (årsmöte med stadgeenliga ärenden).
Tisdag 28/9 kl. 19:00 vid Furuliden, Björklinge.

Intresserade att delta i föreningsarbetet är särskilt välkomna.
Motioner till mötet skall skriftligen inkomna senast 26/9 under adress:
Box 61, 743 10 Björklinge.

P.g.a. rådande pandemi ser vi helst att man föranmäler sin närvaro via e-post alt. telefon enligt hemsida/Eniro.
Förutsätter att Folkhälsomyndighetens rekommendationer efterlevs.

Björklinge VF - Styrelsen