BJÖRKLINGE VÄGFÖRENING kallar till ordinarie sammanträde (årsmöte med stadgeenliga ärenden).
Onsdag 18/9 kl. 18:00 vid Furuliden, Björklinge.

Intresserade att delta i föreningsarbetet är särskilt välkomna.
Motioner till mötet skall skriftligen inkomna senast 17/9 under adress:
Box 61, 743 10 Björklinge.

Björklinge VF - Styrelsen