Förutom de som inte betalat alls finns det ett antal som år efter år betalar in till fel kontonummer till Vägföreningen. En god vana är att alltid betala till det konto som är angivet på fakturan. Det kommer att clearas vartefter och registreras som betalt.