Skriv ut

Uppsala vatten måste byta spillvattenledningar en sträcka p.g.a. att avloppsvatten ifrån Läby "genererar" svavelväte som "äter" upp betongen..
Nu för tiden pumpas det ifrån Läby och är påkopplat vid Snöromvägen.

En kort period kommer de som bor på Granbolundsvägen att få köra på GC-vägen och ut på Genvägen.
Det är den enda lösningen på problemet.