Uppsala kommun ansvarar för att gatubelysningen fungerar i Björklinge, men fel, synpunkter skall rapporteras direkt till Vattenfall.

Vid mindre fel såsom en eller flera trasiga lampor i kommunen kontakta Vattenfall Services Nordic AB,
telefonsvarare: 018-26 95 90 eller e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vid elfara eller akuta fel på gatubelysningen under ordinarie arbetstid (7.00 - 16.00) kontakta Vattenfall Services Nordic AB: 018-26 90 78. Under övrig tid samt helger, ring SOS Alarm: 018-23 07 10.

Generellt gäller inom Björklinge samhälle, där inte skyltning föreskriver något annat, 24 timmars parkering!

På några ställen, Långsjögränd och Norra Tibblevägen, finns parkeringsförbud endast del av året!

Utöver detta gäller, som annars, förbud mot parkering mot färdriktning, för nära
korsningar, övergångsställen, busshållplatser mm och även parkering i terräng!
Detta regleras i Trafikförordningen. Exempel...
"48 § Inom tättbebyggt område får fordon inte stannas eller parkeras på
allmän plats som är terräng."

Påminner om de krav som finns ang "växtlighet", dvs
buskar, träd och häckar vad gäller sikt och trafiksäkerhet!
Se länken nedan... Vägföreningen har rätt enligt anläggnings-
beslutet att själva "reglera" detta på gatumark men bäst
är ju om det sker i samförstånd!

För de som anförtros att själva placera ut "blomlådor"
såsom farthinder gäller att de skall placeras ut enligt
den skiss som finns att "ladda ned" om man följer
länken nedan!

Vad gäller grönytor så är körning med fordon på dessa ej
tillåten, inte heller utvidgning av tomter, utplacering av
husvagnar, vedhögar och allt annat som man kan tänka sig!

Dessutom är ej "privata sop (kompost)-högar" tillåtna, generellt,
att ha på annans mark utan lov (vad Vägföreningen angår, mark
som Vägföreningen enligt förrättning har att sköta!), MEN det kan
konstateras att det finns på "ett antal" platser i Björklinge!