Björklinge vägförening

Här finns en kopia på protokollet från det konstituerande mötet den 28/9-2021

Protokoll konstituerande 210928