Björklinge vägförening

Här finns en kopia på protokoll och bilagor från årsmötet den 28/9-2021

Årsmötesprotokoll 210928