Här finns en kopia på protokollet från mötet den 16/10-2012

Protokoll 121016