Här finns en kopia på protokollet från mötet den 11/12-2012

Protokoll 121211