Här finns en kopia på protokollet från mötet den 5/2-2013

Protokoll 130205