Här finns en kopia på stadgeändring 130317

Stadgeändring 130317