Här finns en kopia på protokollet från mötet den 25/3-2013

Protokoll 130325