Här finns en kopia på protokollet från mötet den 23/4-2013

Protokoll 130423