Här finns en kopia på protokollet från mötet den 10/12-2013

Protokoll 131210