Här finns en kopia på protokollet från mötet den 12/3-2014

Protokoll 140312