Här finns en kopia på protokollet från det konstituerande mötet den 24/6-2014

Protokoll konstituerande 140624