Här finns en kopia på protokoll och bilaga från mötet den 14/12-2017

Protokoll 171214