Här finns en kopia på protokoll och bilagor från årsmötet den 19/8-2018

Årsmötesprotokoll 180919