Här finns en kopia på protokollet från det konstituerande mötet den 19/9-2018

Protokoll konstituerande 180919