Här finns en kopia på protokoll och bilagor från årsmötet den 18/9-2019

Årsmötesprotokoll 190918

Mötesdeltagare