Här finns en kopia på protokollet från det konstituerande mötet den 18/9-2019

Protokoll konstituerande 190918