Här finns en kopia på protokoll från mötet den 12/12-2019

Protokoll 191212