Här finns en kopia på protokollet från det konstituerande mötet den 24/9-2020

Protokoll konstituerande 200924