Här finns en kopia på protokoll och bilagor från årsmötet den 24/9-2020

Årsmötesprotokoll 200924