Ordinare ledamöter

Anders Björkman (Sekreterare) - 2017
Peter Bäckström - 2017
Göran Jakobsson - 2018

 

Suppleanter

Bo Eriksson - 2018
Roger Larsson - 2017
Tord Andersson - 2018

 

Revisorer

Rolf Bergstrand - 2018
Sten Eriksson - 2017

 

Revisor suppleanter

Bo Södermark - 2017
Vakant - 2018

 

Valberedning

Joacim Ahlinder - 2017