Björklinge vägförening

Sandningssand för halkbekämpning för personligt bruk, kommer att läggas upp på Björkvallens parkering.