Björklinge vägförening

Ordinare ledamöter

Anders Björkman (Sekreterare)
Peter Bäckström
Göran Jakobsson

 

Suppleanter

Tord Andersson
Vakant
Vakant

 

Revisorer/Revisor suppleanter

Revisor Jan Lilja, eller dennes ställföreträdare vid Focus Revision AB i samarbete med Ludvig & Co, som sköter Vägföreningens bokföring

 

Valberedning

Vakant